ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Monday, October 5, 2009

ನೋವಿನ ಹೂವು

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ
ನೋವಿನ ಹೂವು .
ನನ್ನನ್ನೇ ಬೂದಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ
ಧಗ ಧಗಿಸುವ ಕಾವು
ಓ ಮನಸೇ ನಿನಗೇಕೆ ಈ
ಶಮನವಾಗದ ನೋವು .

ಸಾಗುತಿದೆ ಬದುಕು, ಆದರು
ನನ್ನ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ?
ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತಿದೆ
ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ?
ಓ ದೇವರೇ ಸಾಕು ಶಾಂತಿ
ಕೊಡು ನನ್ನ ಈ ಮನಸಿಗೆ .

ಹರ್ಷಾ

Wednesday, June 17, 2009

ಬಯಸಿದಾಗ ನಾನೊಮ್ಮೆ

ಬಯಸಿದಾಗ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಬಿದಿ ನಾಯಿಹಾಂಗ
ತಿರುಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡುತಿದ್ದೆ
ಲಗ್ನ ಮಂಟಪದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ

ನಿ ನಕ್ಕಾಗ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೊಂದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ
ಗಿಡದ ಬುಡವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿ ಬಂದೆ

ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ
ನೀನು ಅವನ ಜ್ಯೋತೆ ಮಾತನಾಡುವದು ಕೇಳಿ ಬಂದೆ
ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಚೂಪಾದ ಬಾಣಗಳಂತೆ
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವದ ನೋಡಿ ನಾನು ನೊಂದೆ

ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗು ಬಿದಿ ಮ್ಯಾಲ್ಯಾಕ ಚೆಲ್ಲುತಿ
ಯಾರನ್ನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗುತಿದ್ದಾಗ
ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ

ನಿ ನೋಡಿ ನೋಡದ ಹಾಗೆ
ಹೋಗುತಿಯಾಕೆ ಬರಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ
ನನ್ನ ಮನದಾಗೆ ಹತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಇಂದು
ಅದನ್ಯಾರು ನೋಡರು ಕರಿತಾರ ನನ್ನ ಬರಿ ಹುಚ್ಚನೆಂದು

Saturday, February 28, 2009

ಎ ವಸಂತವೇ

ಎ ವಸಂತವೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ
ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ , ಏನು
ಹೊಸ ಖುಷಿಯ ತಂದೆ ?.

ನನ್ನ ಸುತ್ತಾಲೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು
ತೊರಣದ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ..
ಕಂಗೊಳಿಸಿ ನಿಂದೆ..

ಮಧುರ ಕೋಗಿಲೆಯ ಇಂಪಾದ
ಹಾಡಿಗೆ ತಲೆದೂಗುತಾ ನೀನು
ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂದೆ

ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ನನಗೆ,
ಏಕೆ ಗೆಳೆಯನೆ ನನ್ನ ನೀನು
ಮರೆತು ಹೋದೆ. ?.

ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ
ಮತ್ತೆ ಆದೇ ಹಳೆಯ ನೋವನು,
ಹೋಗಲಾಡಿಸದೇ ಸೋತು ನಿಂದೆ.

ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಸಾಲು ನಿನ್ನ
ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ
ಮುಡಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದು....

ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವಳು ಅವಳು
ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೇ ಸಾಕು ಕೋಗಿಲೆಯ
ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯನೊಮ್ಮೆ......

ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಹಿಂದೆ
ಅವಿತು ತನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕಾಡಿಸುವ ಆಟ
ಆಡುವ ಅವಳ ನೆನಪು....

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು
ನೋಡುವಳು, ನಿಲ್ಲುತಿದ್ದಳು ಮುಗ್ದ ಹುಡುಗಿಯ
ಹಾಗೆ, ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಅವಳ ಬಗೆ.

ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ
ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನೋವುಗಳಾಗಿ..
ಒಮ್ಮೆ ಹೆಳು ನನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ..

ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀನು ಬರುವಾಗ, ಗೊತ್ತಿರಲಾರದೇ
ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಅವಳಿಗಾಗಿ