ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Tuesday, November 10, 2015

ಸೌಂದರ್ಯ

ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನ 
ಹೃದಯದಲಿ ಮೂಡಿರೇ, ನಾನೆಂದೆಂದಿಗೂ 
ನಿನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ 

ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರೀ 
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾಟಿರೆ ಹೇಳು ನಲ್ಲನೇ
ನನಗೆಲ್ಲಿದೆ ನೆಲೆ.

ಹರ್ಷಾ 

Sunday, October 18, 2015

ಭಾವನೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು
ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲಾ
ಕೆಲವೊಂದು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು
ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಹೃದಯದಲಿ
ಧುಮ್ಮುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದರೂ
ತುಟಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಾರದ
ಹಾಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ
ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿಸಬೇಕು.
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ರಸನಿಮಿಶಗಳನ್ನು
ಒಬ್ಬನೇ ಸವಿದಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೇ
ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ
ಮತ್ತ್ಯಾರದೋ ಭುಜವನ್ನೇಕೆ
ಹುಡುಕಬೇಕು?
ನೋವಿರಲಿ ನಲಿವಿರಲಿ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಲೇಬೇಕು.
ಕವನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ನೂರಾರು
ಭಾವನೆಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ
ಮೌನ ರಾಗ ಹಾಡಬೇಕು..

Saturday, June 6, 2015

ಮರತೆ ಹೋಗಿವೆ ಕಂಗಳು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲೂ ಯಾವುದೇ
ದ್ರಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ

ಅರೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು
ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆ
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ
ಕಣ್ಣೆನಿದ್ದರು ಲೇನ್ಸಿನ ಹಿಂದೇ
ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ಜಿವ
ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ಕಿಸಲು

ಕೂಗಿ ಕರೆದರೇ ಕೇಳಿ ಓಡಿ
ಬರುವಷ್ಟೇ ದೂರ ನನ್ನ
ಪ್ರಾಣಸ್ನೆಹಿತರು....... ಆದರೂ
ತಡಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆನೆ
ಅಂತರಜಾಲದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ
ಅಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಗೆಳೆಯರನ್ನು

ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಹಿಂತುರಿಗಿ
ಮತ್ತದೇ ದಾರಿಯಲಿ, ಕೆಲಗಳಿಗೆ
ಮರೇತು ಆಧುನಿಕತೆಯ
ಮೋಹಪಾಶವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಅವರಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೇಯ ಮೇಲೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು, ಆಗ ಮಾತ್ರ
ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕುವದು ಮರೇತು
ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನಾಟಕ ಆಡುವದು

ಹರ್ಷಾ

Tuesday, April 14, 2015

ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ 
ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರದ 
ಜೊತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ 
ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ 
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ 
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೆ .... 

ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನಿನಗಿಂತ 
ಅದೆಷ್ಟು ಮಧುರ ...
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೋವು 
ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ನನ್ನ , 
ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿವೆ ನನಗೆ 
ನೀಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾವು ....

Harsha
ನಾನು ಕವಿತೆ , ಹರಿವ 
ಮಂಜುಳ ಸಲಿಲ 
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ 
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುವೆ, ಹಾಗೇ 
ಜತನ , ಸೋರಿಯೂ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ... 

ನೀ ಕಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯು 
ಸುರಸುಂದರಿ , ಬೇಲೂರ ಶಿಲ್ಪ , 
ಆಗಸದ ತಾರೆ , ಬಳುಕುವ ಮೈಸಿರಿ 
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಆಸೆ ನಾನು, 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ಹಸಿದವರ , ನೊಂದವರ 
ಮೂಕ ರೋದನೆಯೂ ಆದೇನು.... 
ನೀ ಕಂಡ ಹಾಗೆ 
ನಿನ್ನ ಮನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾನು. 

- ಹರ್ಷ