ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Saturday, April 19, 2008

ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ

ಯಾಕೆ ಆರ್ಥವಾಗದೇ ಹೋಯಿತು
ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಮೌನದ ಮಾತುಗಳು.
ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಹೋಯಿತು ನಿನ್ನ
ಆ ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳು

ನನ್ನ ಬಿಂಬವ ಹುಡುಕಲು
ಕಾತರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕುಡಾ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ದೂರದ ಉರಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿ
ನಾನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನೆದುರು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ
ಮೌನ ರಾಗವೇ ಹಿತವಾಯಿತು ಗೆಳತಿ

ನಿನ್ನ ಮೌನ ರಾಗ, ನನ್ನ ಉಸಿರು
ಕೊಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟಾಬಾರದೆಕೆ
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ವಿಣೆಯ ತಂತಿ
ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಶಬ್ದದ ಭೀತಿಯನೂ
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಯಾಕೆ
ಹೊರಬರಬಾರದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ 

Saturday, April 5, 2008

ಅವಳ ನೆನಪು


ತಂಗಾಳೀ ನಡುವಾಗ
ಕುಳಿತಾಗಲೆಲ್ಲಾ......
ಮರೆಯಬೇಕು
ಅಂದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ.
ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಬರುತಾವ
ಅಚ್ಚಾದ ನೆನಪು.

ಆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು
ಆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ
ತುಟಿಗಳ ಕೆಂಪು
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಾ
ಬಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ.....

ಹತ್ತಿರದಲೇ ನಿಂತು
ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೇ...
ಹಣೆಯ ಮೇಲೊಂದು
ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಹಾಗೇ..
ದೂರದಲಿ ನಿಂತು
ಅಣಕಿಸುವ ಹಾಗೇ....

ಎಚ್ಚೆತ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ಸುತ್ತಲಿನ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ನೀರ ಹನಿಗಳಾಗಿ
ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ
ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ

ಎದ್ದು ನಡೆಯುವಾಗ
ಹನಿಹುಲ್ಲು ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು
ಅವಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುವೆ
ಪಾದಗಳತ್ತ.

ನೀ ಕಾಣದೆ ಇರಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ
ನುಕುತ್ತಿರುವೆ
ಬದುಕ ಕ್ಷಣಗಳು
ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಣಿಸುತ್ತಾ.

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ