ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Wednesday, September 4, 2013

ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕವನ

ಗೆಳೆಯಾ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಂಟು
ಒಂಥರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕವನ
ನೂರು ಭಾವನೆಗಳು
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ,
ಗೊಂದಲ
ಸಾವಿರ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು
ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಫ಼ಲ.


ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಮೂಡಿರಲು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಅದೇಕೋ ಮನಸು
ಖಾಲಿ  ಖಾಲಿ.. ..
ಪದಗಳು
ಹುಡುಕಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಜೋಡಿಸುವದು ?
ಕ್ಷಮಿಸು ನನಗೇ ಎಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಆ ಖಯಾಲಿ
ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತುವ ಮೊದಲೇ ಶಿಲ್ಪಿ,

ರೂಪದರ್ಶಿಯು ಯೌವನ
ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ಹಾಗೇ
ಅದೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಡಿದ ಆವಸ್ಥೆ,

ಅತ್ತ ಶಿಲ್ಪವೂ ಅಲ್ಲ, 
ಇತ್ತ ಕಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ 
ಹರ್ಷಾ 

No comments: