ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Sunday, January 19, 2014

ಮೋಸಗಾರಅವನು ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ
ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ
ಅವನಿಗೇ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶ
ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರ

ಅವನದೇನಿದ್ದರು ಕಣ್ಣ
ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಸಿಗದ
ಜಾರಿ ಹೋಗುವ ಪೋರ

ಮುಗ್ಧ ಮಗುವೂ ಹೌದು
ಮೋಸದ ಲೇಪವಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಅರಿಯೇ ಮನ
ಸೆಳೆಯುವ ಮಾಟಗಾರ

ಮರೆಯಬೇಕೂ ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ನೆನಪಾಗುವನು, ನನ್ನನ್ನೇ
ಮರೆತೇನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ
ನೆನಪಾಗದೇ ಇರನು ಕ್ಷಣಕಾಲ


ಮಾಂತ್ರಿಕನವನು ನೋಟದಲ್ಲೇ
ತರಂಗಗಳನೆಬ್ಬಿಸುವನು
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅವನೇಷ್ಟು
ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿಹನು 

ನಿನ್ನ  ಮುರುಳೀಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರೇತು
ಓಡೋಡಿ ಬರಲೇ ಬೇಕು ನಾನು, ಓ ಹೃದಯ ಚೋರನೆ
ನನ್ನ ಕರೇಯುವ ಮೋದಲು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಜಗದ 
ಪರಿವೇ ಮಾಡಬಾರದೇ ನೀನು


No comments: