ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮಿಟಬೆಕೆ?

Wednesday, January 8, 2014

ಚೋರ್ ಬಜಾರು

ಮನಸು ಚೋರ್ ಬಜಾರು
ನಾನಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಹುಷಾರು

ಅದು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು
ಯಾರಪ್ಪನದಾದರೇನು
ಸೊತ್ತು, ಕೇಳದು
ಯಾರ ಮಾತು
ಪಡೆದೇ ತೋರಿಸುವದು
ತನ್ನ ಹುಕುಮತ್ತು

ಯಾರದೋ ಅಂಗಳದ
ಗುಲಾಬಿ ನನ್ನಯ
ಮುಡಿಗೆ ಯಾಕೆ?
ಆದರು ಕೇಳದು
ಕೀಳುವ ಮುನ್ನ
ನಾನು ಮಾಡುವದು
ತಪ್ಪು ಅನಿಸದು.

ಲಗಾಮು ಹಾಕಲು
ಅದು ವಿವೇಕವಿರದ
ಕುದರೆಯೇನಲ್ಲ
ಬಲು ಜಾಣೇ.. ಆದರು
ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ತನ್ನ ಖುಷಿಗಾಗಿ
ಯಾರಿಗೂ ನೋವು
ಕೊಡಲು ಹೇಸದು.

ಏ ದೇವರೇ ನಡೆಸು
ಏನಾದರೂ ಕರಾಮತ್ತು
ಠಿಕಾಣಿಗೇ ಬರಲಿ
ನನ್ನ ಮನಸು
ನಾನಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ
ಸೊತ್ತು?

ನಿಮ್ಮ
ಹರ್ಷಾ 1 comment:

ಜೋಗಿತಿ said...

Nimma kaviteya artha bhavagalige neevu spashtaru. nimma korikeyamte manassige stimitagolluva varavannu nimma devaru karunisali.